Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De beslagomvang betreft de omvang van de goederen die onder een verhaalsbeslag vallen of kunnen vallen.

Goederen schuldenaar (art. 435 lid 1 Rv)

Art. 435 lid 1 Rv bepaalt dat het de schuldeiser vrijstaat om tegelijkertijd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen. In beginsel gaat het bij de beslagomvang om de bestaande goederen van de schuldenaar op het tijdstip van het beslag.

Uitzonderingen

Op het beginsel dat alleen beslag kan worden gelegd op bestaande goederen van de schuldenaar zelf geldt een beperkt aantal uitzonderingen:

  • beslag kan worden gelegd op goederen van derden;
  • beslag kan worden gelegd op een toekomstige vordering;
  • een beslag op een goed omvat ook toekomstige vruchten. (Dit geldt alleen bij executoriaal beslag, niet bij conservatoir beslag.)