Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een opsporingsambtenaar is een persoon die met de opsporing van het strafbare feit is belast (art. 127 Sv).

Volgens art. 141 Sv zijn de volgende personen opsporingsambtenaar:

  1. een officier van justitie;
  2. een politieambtenaar, bedoeld in art. 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de politieambtenaar, bedoeld in art. 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
  3. een door de minister van veiligheid en justitie in overeenstemming met de minister van defensie aangewezen militair van de Koninklijke marechaussee;
  4. een opsporingsambtenaar van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.