Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Betreft het recht op afgifte een orderpapier, dan is artikel 474a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
  2. Betreft het recht op afgifte een toonder- of orderpapier en is aan het daaruit voortvloeiende recht stemrecht verbonden, dan is artikel 474ba  van overeenkomstige toepassing, tenzij het stemrecht blijkens de executoriale titel aan de executant toekomt.