Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 495 Rv geldt voor de executoriale afgifte van toonder- of orderpapier.

Een executoriaal beslag tot afgifte van een papier aan toonder of order wordt gelegd als een executoriaal afgiftebeslag op roerende zaken. Het beslag staat dan ook in dezelfde afdeling in het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering ('Vierde afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen registergoederen zijn').

Omdat  art. 495 lid 1 Rv voor de executie tot afgifte van toonder- of orderpapier art. 474a lid 2 Rv (dat betrekking heeft op het beslag tot verhaal op een papier aan toonder of order) van overeenkomstige toepassing verklaart, is de deurwaarder voor het voltooien van de executie bevoegd om het orderpapier te endosseren met de aantekening 'tot executie'.

Als er stemrecht aan het papier aan toonder of order is verbonden, bepaalt art. 474ba Rv dat de geëxecuteerde van dat recht gebruik moet kunnen maken, tenzij het stemrecht volgens de executoriale titel aan de executant toekomt (art. 495 lid 2 Rv).