Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Degene die inzage vordert moet in de vordering tot inzage vermelden om welke bescheiden het gaat. Een 'fishing expedition' moet worden voorkomen.

Ruime opvatting 'bescheiden'

Het begrip 'bescheiden' wordt ruim opgevat: Bescheiden zijn niet alleen brieven, faxen, aktes en andere documenten. Als deze documenten op een gegevensdrager, bijvoorbeeld een usb-stick, opgeslagen zijn, vormen zij ook bescheiden in de zin van art. 843a Rv. Hetzelfde geldt voor e-mailberichten. Of WhatsApp- of sms-berichten bescheiden zijn, staat ter discussie.

Bescheiden staan ter beschikking

De bescheiden moeten ter beschikking staan of onder berusting zijn van degene tegen wie afgifte of inzage wordt gevorderd.