Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Professionele geheimhouders zijn niet verplicht om mee te werken aan een vordering tot inzage van bescheiden die zij uitsluitend uit hoofde van hun functie onder zich hebben of waarover zij de beschikking hebben  (art. 843a lid 3 Rv).

Rechtspraak