Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vereiste van voldoende bepaaldheid van vorderingen in de akte van cessie of verpanding moet niet strikt worden uitgelegd.

Voor het vestigen van een pandrecht op een of meer vorderingen is voldoende dat de pandakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering(en) het gaat.

Een generieke omschrijving  kan tot een geldige overdracht of verpanding leiden, omdat het generieke karakter van een dergelijke omschrijving en het ontbreken van een nadere specificatie van de betrokken vorderingen niet in de weg staan aan het oordeel dat een dergelijke omschrijving voldoet aan het vereiste van voldoende bepaaldheid in de zin van art. 3:84 lid 2 BW.

Uit eerdere arresten blijkt dat het vereiste van voldoende bepaaldheid bij de akte van cessie of verpanding niet strikt moet worden uitgelegd.

Gerelateerde artikelen