Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vestiging stil pandrecht op vorderingen. Specificatie in pandakte niet noodzakelijk. Gegevens in akte waaruit de vorderingen kunnen worden bepaald.

Feiten

Litho House BV verpandt haar vorderingen aan Spaarbank Rivierenland. Zij maakt periodiek een computerlijst van alle te verpanden vorderingen. Alleen de eerste en de laatste factuur vermeldt zij op de onderhandse akte die ter registratie wordt aangeboden.

Litho House gaat failliet. De curator, mr. Gispen, stelt dat alleen de vorderingen die betrekking hebben op de eerste en de laatste factuur rechtsgeldig aan Spaarbank Rivierenland zijn verpand.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt evenwel dat de voor de vestiging van een stil pandrecht vereiste akte slechts zodanige gegevens moet bevatten dat, eventueel achteraf, kan worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat. De vorderingen die op de computerlijst staan waarnaar de pandakte verwijst, zijn dus rechtsgeldig verpand.

Gerelateerde artikelen