Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De Nederlandse rechter moet in elk bijzonder geval beoordelen of en in hoever re aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend.

De Nederlandse rechter moet in elk bijzonder geval beoordelen of en in hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend.

Het hof overwoog dat het in strijd met de goede trouw en billijkheid zou zijn, als aan eiseres werd toegestaan haar vordering nadat en omdat de Engelss rechter, wiens tussenkomst zij vrijwillig had ingeroepen, haar vordering had ontzegd, deze opnieuw aan het oordeel van de Nederlandse rechter te onderwerpen. Door deze beslissing zijn BW 1374 en 1375 (oud) niet geschonden.