Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Grosse authentieke akte geen executoriale titel.

De grosse van een in Nederland verleden authentieke akte kan weliswaar als executoriale titel ten uitvoer worden gelegd, maar daarbij is van belang, gelet op het bepaalde in de art. 156 Rv en art. 157 Rv, tot welk bewijs de akte dient.

De authentieke akte dient in dit geval tot bewijs van het verhandelde in een vergadering van de Vereniging van Eigenaren en de besluiten die aldaar genomen zijn. Die besluiten behelzen het geven van een opdracht tot het uitvoeren van dakwerkzaamheden aan het gebouw, de vaststelling van de wijze van verdeling van de kosten daarvan, en de wijze van betaling en verhaal.

De akte strekt daarmee niet tot bewijs van het bestaan van een schuld en een vordering. De grosse van de authentieke akte kan daarom niet dienen als executoriale titel ter incassering van de gestelde vordering.