Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Akte is slechts een hypotheekakte en levert geen executoriale titel voor beslag op.

In de akte is een hypotheekverlening overeengekomen is vermeld dat de hypotheek strekt tot zekerheid voor verstrekte en/of te verstrekken geldleningen en voor verleende en/of te verlenen kredieten.

Hieruit blijkt niet dat sprake is van een geldlening en een geldlening wordt in de akte zelf verder niet overeengekomen. Ook de passage over de bewijskracht die toegeschreven wordt aan de administratie van de bank, is slechts dienend aan het vaststellen van de omvang van de vordering, maar vestigt deze vordering ten titel van geldlening niet.

De in het geding zijnde akte is daarmee slechts een hypotheekakte. Voor het gelegde executoriaal derdenbeslag bestaat daarom geen rechtsgeldige titel.