Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Grosse hypotheekakte levert een voor ten uitvoerlegging vatbare titel op.

In een akte van krediethypotheek was het beding gemaakt dat de schuldenaar zich zal gedragen naar de boeken van de bank, terwijl de bank bevoegd werd geacht het bezwaarde onroerend goed te verkopen voor het saldo van de rekening, zoals deze uit haar boeken blijkt.

Het beding is geldig en de grosse van de hypotheekakte levert een voor ten uitvoerlegging vatbare titel op.