Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De regeling voor het leggen van een beslag op een vermogensrecht is divers:

Geregelde rechten

Kwekersrecht

Een beslag op een kwekersrecht wordt gelegd volgens de bepalingen van het beslag op een onroerende zaak. 

  • In het proces-verbaal van inbeslagneming wordt, in plaats van de aard en de ligging van de onroerende zaak, een aanduiding van het kwekersrecht opgenomen (art. 68 lid 1 ZZW)..

Octrooirecht

Een beslag op een octrooi wordt ook gelegd volgens de bepalingen van het beslag op een onroerende zaak. 

  • In het proces-verbaal van inbeslagneming wordt, in plaats van de aard en de ligging van de onroerende zaak, een aanduiding van het octrooi opgenomen (art. 68 lid 1 ROW).
Niet regelde rechten

Niet geregelde rechten en niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, worden met overeenkomstige toepassing van het beslag op roerende zaken geëxecuteerd, tenzij uit de wet of de aard van het recht anders volgt (art. 474bb lid 1 Rv).

Conservatoir beslag

Op grond van art. 702 lid 1 BW wordt een conservatoir verhaalsbeslag op niet geregelde rechten op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag op niet geregelde rechten gelegd.