Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 100 lid 1 Sv kan de officier van justitie bij ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv ter inbeslagneming de uitlevering tegen ontvangstbewijs bevelen van de postpakketten, brieven, poststukken en andere berichten.

Wel geldt als voorwaarde dat die stukken klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, of wel indien zij klaarblijkelijk het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben.