Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een klassiek beslag (volgens art. 94 Sv) kan in een conservatoir beslag (volgens art. 94a Sv) worden omgezet. De beslagtitel wordt gewijzigd van klassiek in conservatoir. Dit wordt het 'handhaven van beslag' genoemd.

Als het beslag wordt gehandhaafd in conservatoir beslag, is er altijd, ook als er een SFO is ingesteld, een schriftelijke machtiging volgens art. 103 Sv nodig. Bij handhaven moet de machtiging aan de beslagene worden betekend door de politie en, bij derdenbeslag en anderbeslag, ook aan de verdachte/veroordeelde.

Het is ook mogelijk om voorwerpen in beslag te nemen zowel op grond van art. 94 Sv (klassiek beslag) - bijvoorbeeld voor nader onderzoek - als op grond van art. 94a Sv (conservatoir beslag) voor verhaal van de op te leggen ontnemingsmaatregel of geldboete.

Als tijdens een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) een al voor het SFO, op grond van art. 94 Sv, in beslag genomen voorwerp ook in conservatoir beslag wordt genomen, is altijd een machtiging op grond van art. 103 Sv vereist.