Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beklag

Beklag tegen beslag duidt op de mogelijkheid die een belanghebbende op grond van art. 552a lid 1 Sv heeft om zich te beklagen over een handelen of een nalaten van het openbaar ministerie in een strafprocedure. Dit gebeurt bij klaagschrift. Onder die handelingen of het nalaten van handelingen vallen handelingen of het nalaten daarvan met betrekking tot inbeslagneming, het gebruik van in beslag genomen voorwerpen en het uitblijven van een last tot teruggave.

Beperking beklagmogelijkheid

Beklag in verband met een beslag is niet altijd mogelijk.

  • HR 03-02-2009, ECLI:NL:HR:2009:BG2191
    De officier van justitie geeft te kennen inbeslaggenomen gelden te willen terugbetalen. De klager vordert de vaststelling dat hij recht heeft op wettelijke rente en hij vraagt akte van een aansprakelijkstelling. De Hoge Raad oordeelt met de rechtbank dat de procedure ex art. 552a Sv die mogelijkheden niet kent en verklaren de klager niet-ontvankelijk.
Geen schorsende werking

Beklag heeft geen schorsende werking.

Handreiking

Het Landelijk Stafbureau Strafrecht heeft naar aanleiding van HR 28-09-2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823 een 'Handreiking procedure beklag tegen beslag ex art. 552a Sv' gemaakt.