Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Toegang tot vervoermiddel (art. 96 lid 1 Sv)

Art. 96b lid 1 Sv bepaalt dat, bij ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of bij verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv, de opsporingsambtenaar bevoegd is, ter inbeslagneming een vervoermiddel, met uitzondering van het woongedeelte zonder toestemming van de bewoner, te doorzoeken en zich daartoe de toegang tot dit vervoermiddel te verschaffen.

Tot stilstand brengen en verplaatsen voertuig (art. 96 lid 2 Sv)

Volgens art. 96b lid 2 Sv kan de opsporingsambtenaar, als dit met het oog op de uitoefening van art. 96b lid 1 Sv verleende bevoegdheid noodzakelijk is:

  1. van de bestuurder van het vervoermiddel vorderen dat hij het vervoermiddel tot stilstand brengt, en
  2. het vervoermiddel vervolgens naar een daartoe door hem aangewezen plaats overbrengen of door de bestuurder laten overbrengen.