Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Uitgangspunt

Als uitgangspunt geldt dat, tenzij de wet anders bepaalt, een conservatoir beslag wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften die gelden voor het leggen van executoriaal beslag tot verhaal van een geldvordering op een goed van de soort als in beslag genomen wordt (art. 702 lid 1 Rv, eerste zin). In het beslagexploit het in artikel 700 bedoelde verlof van de voorzieningenrechter vermeld (art. 702 lid 1 Rv, tweede zin). Het verlof van de voorzieningenrechter en het beslagrekest waarop het is gegeven worden tezamen met het beslagexploit aan de beslagene overbetekend (art. 702 lid 2 Rv).

Art. 769 lid 1 Rv

Voor het:maritaal beslag geldt de schakelbepaling van art. 769 lid 1 Rv. Dit artikel bepaalt dat op een maritaal beslag de bepalingen betreffende conservatoir beslag tot verhaal van een geldvordering van toepassing zijn.

Toepassing