Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Als er nog geen verzoek tot opheffing van de gemeenschap, tot echtscheiding, tot scheiding van tafel en bed of tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is gedaan, is de in art. 700 Rv aangewezen voorzieningenrechter bevoegd (art. 768 lid 2 Rv, eerste volzin).

  • Dus bij beslag op zaken de voorzieningenrechter van de rechtbank van het rechtsgebied waarin zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene of een dergenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft.

Is een dergelijk verzoek al gedaan, dan is de voorzieningenrechter van de rechtbank waarbij dat verzoek aanhangig is of laatstelijk was, bevoegd (art. 768 lid 2 Rv, tweede volzin).