Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een beslagrekest is een verzoekschrift en moet daarom voldoen aan de eisen van een verzoekschrift in het algemeen volgens art. 278 Rv.

 • Dit betekent dat het verzoekschrift in ieder geval de voornamen, naam en woon- of verblijfplaats van de verzoeker moet bevatten met een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust.

Een beslagrekest moet ook voldoen aan de eisen van art. 700 lid 2 Rv, eerste zin.

 • Dit betekent dat in het rekest het volgende moet worden vermeld:
  • de aard van het te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht;
  • het maximale bedrag van de vordering als het ingeroepen recht een geldvordering is.

Art. 700 lid 2 Rv, eerste zin bepaalt dat het beslagrekest ook moet voldoen aan de bijzondere eisen die door de wet worden gesteld voor een beslag van de soort waarom het gaat.

De beslagsyllabus werkt in punt A3 de in art. 700 lid 2 Rv, eerste zin bedoelde eis over de aard van het te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht uit door te bepalen op welke wijze de vordering moet worden toegelicht. 

a. een vordering uit overeenkomst - onbetaalde facturen

Een toelichting moet worden gegeven door middel van: 

 • een summiere omschrijving van geleverde goederen of diensten;
 • vermelding van de door de schuldenaar tegen de vordering aangevoerde verweren en de gronden daarvoor;
 • het overleggen van een factuuroverzicht met factuurnummers, data en bedragen;
 • het overleggen van de aanmaningen (als dat er veel zijn kan in plaats daarvan
 • een overzicht van de aanmaningen worden overgelegd).
b. een vordering uit overeenkomst – overig

Een toelichting moet worden gegeven door middel van:

 • een voldoende feitelijke omschrijving van de vordering en de grondslag daarvan;
 • vermelding van de door de schuldenaar tegen de vordering aangevoerde verweren en de gronden daarvoor;
 • het overleggen van het contract en de ingebrekestelling. Indien geen contract is opgesteld, dient in het rekest te worden uiteengezet wat de (mondelinge) overeenkomst inhoudt.
c. een vordering uit onrechtmatige daad of op andere grondslag

Een toelichting moet worden gegeven door middel van:

 • een omschrijving van de grondslag van de vordering (bijvoorbeeld: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, causaliteit en schade);
 • vermelding van de door de schuldenaar tegen de vordering aangevoerde verweren en de gronden daarvoor;
 • het overleggen van de relevante bewijsstukken (voor zover noodzakelijk voor een summiere beoordeling) en de aansprakelijkstelling.

Volgens de beslagsyllabus, punt A4, moet in het beslagrekest, in het kader van proportionaliteit en subsidiariteit – welke aspecten in het kader van de  bij de beoordeling van een beslagrekest te maken (summiere) afweging van de  wederzijdse belangen zullen moeten worden betrokken –, worden gemotiveerd:

 • waarom het beslag nodig is;
 • waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen;
 • waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is;
  • bijvoorbeeld beslag op een  onroerende zaak in plaats van derdenbeslag onder de bank.