Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een repeterend beslag is het leggen van opvolgende conservatoire beslagen op hetzelfde verlof.

Beslagsyllabus

De beslagsyllabus bepaalt dat een verlof in beginsel slechts √©√©nmaal mag worden  gebruikt. Een repeterend beslag is echter toegestaan. Een verzoek tot het leggen van een repeterend beslag moet dan wel goed worden gemotiveerd.

Wanneer het verlof tot het herhaald mogen leggen van het beslag wordt verleend, kan het wel in aantal of tijdsduur worden beperkt.

Als daarom al niet van de kant van verzoeker is gevraagd, kan het volgende worden overwogen:

  • 'Uit het oogpunt van een behoorlijke rechtsbedeling acht de voorzieningenrechter het noodzakelijk het aantal malen dat het beslag mag worden herhaald te beperken tot * keer en de termijn waarbinnen dat mag gebeuren te beperken tot * dagen na het eerstgelegde beslag.' 

In de regel zal worden bepaald dat nog drie keer beslag kan worden gelegd binnen een termijn van dertig dagen na het eerstgelegde beslag.

Dit kan anders zijn indien het financieel belang van het ingeroepen recht de aan een herhaald beslag verbonden extra kosten niet rechtvaardigt.