Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewaring (709 lid 1 Rv)

Bij een verzoek tot verlof voor conservatoir beslag op een roerende zaak kan de verlofrechter tevens worden verzocht om gerechtelijke bewaring te gelasten en een bewaarder aan te wijzen (art. 709 lid 1 Rv).

Horen beslagene (709 lid 3 Rv)

De voorzieningenrechter kan het verzoek pas toewijzen na het horen van de beslagene en eventuele andere belanghebbenden tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het bevel tot bewaring meteen moet worden gegeven. Tegen het bevel staat geen hogere voorziening open (art. 709 lid 3 Rv).

Art. 701 Rv van toepassing (art. 709 lid 4 Rv)

Art. 709 lid 4 Rv bepaalt dat het volgende artikel van overeenkomstige toepassing is: