Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het proces-verbaal van inbeslagneming van een onroerende zaak moet binnen drie dagen na de inschrijving van het beslag in de openbare registers aan de beslagene worden betekend (art. 505 lid 1 Rv, tweede zin).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.

Art. 508 Rv bepaalt dat, als er op de in beslag genomen zaak een of meer hypotheken rusten, de beslaglegger het door hem gelegde beslag uiterlijk binnen vier dagen na de inschrijving in de betreffende openbare registers aan de hypotheekhouders moet (over)betekenen. Betekend mag worden aan de door deze overeenkomstig art. 3:260 lid 1 BW, derde zin gekozen woonplaats.

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.