Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Baten zijn de voortbrengselen van een zaak of een recht. Baten worden ook wel vruchten genoemd.

  • Baten bij aandelen of andere effecten op naam zijn bijvoorbeeld bonussen, claims en dividend.
Vallen baten onder een beslag?

In het beslagrecht is het de vraag of baten onder het beslag op de zaak of het recht vallen. De hoofdregel is dat bij executoriaal beslag de baten wel, en bij conservatoir beslag niet tot de beslagomvang behoren.

  • Een uitzondering vomen de baten bij een beslag op aandelen op naam. Art. 716 Rv bepaalt dat het (conservatoir) beslag op aandelen ten aazien van de baten die daaruit voortvloeien tevens geldt als een derdenbeslag onder de vennootschap.