Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij conservatoir beslag tot afgifte of levering is art. 474b Rv (baten bij vermogensrechten) slechts van overeenkomstige toepassing ingeval uit hoofde van het recht waarvoor het beslag is gelegd, tevens recht op de in dat artikel bedoelde baten bestaat (art. 734 lid 3 Rv).