Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een open systeem houdt in dat een bestuursorgaan in het kader van het bestuursrecht en de ontvanger in het kader van het fiscale recht dezelfde bevoegdheden hebben als een 'gewone' schuldeiser.

Die bevoegdheden zijn onder andere de volgende:

  • het aanvragen van een faillissement;
  • het leggen van conservatoir beslag;
  • het instellen van de actio pauliana;
  • het doen van een beroep op onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW);
  • het doen van een beroep op ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW);
  • het doen van een beroep op onrechtmatige daad (art. 6:162 BW);
  • het verkrijgen van zekerheden in de vorm van een stil pandrecht, hypotheek en bankgaranties;
  • het inschakelen van de burgerlijke rechter.

Het open systeem geldt voor een bestuursorgaan sinds 1 juli 2009.

Ontvanger

De ontvanger heeft daarnaast specifieke bevoegdheden, zoals:

Het open systeem geldt voor de ontvanger sinds de invoering van de Invorderingswet 1990 op 1 juni 1990.