Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Zolang de afgifte nog niet heeft plaats gevonden, kan ieder wiens recht op de zaak de executant moet eerbiedigen, zich tegen de afgifte verzetten.