Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De rechter bepaalt de wijze bepaalt waarop inzage, afschrift of uittreksel wordt verschaft.

  • HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Vergeer)
    De vereiste vertrouwelijkheid van digitale bestanden kan op diverse wijzen worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door invoering van een certificeringsstelsel, en het is niet aan de rechter om zulke keuzes in algemene zin te maken. De voorzieningenrechter dient een beslissing te nemen met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.