Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Stemrecht blijft bij de beslagene (art. 474ba Rv)

Het stemrecht en soortgelijke bevoegdheden die voortvloeien uit rechten aan toonder of order en aandelen of andere effecten op naam blijven gedurende het beslag bij de geëxecuteerde (art. 474ba Rv, eerste zin).

  • Desgevraagd is de bewaarder of de deurwaarder verplicht de geëxecuteerde daartoe een bewijsstuk af te geven en verder het nodige te verrichten om hem in de gelegenheid te stellen tot het uitoefenen van deze rechten (art. 474ba Rv, tweede zin).
Niet geregelde rechten (art. 474bb lid 2 Rv)

Art. 474ba Rv is van toepassing bij het executoriaal beslag op andere rechten (art. 474bb lid 2 Rv).

Conservatoir beslag (art. 714 Rv)

De schakelbepaling van art. 714 Rv bepaalt dat art. 474ba Rv ook van toepassing is op het conservatoir beslag op aandelen en (andere) effecten op naam.