Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagverbod op kinderbijslag geldt niet voor bedragen die door de Sociale Verzekeringsbank op een bankrekening zijn overgemaakt.

Art. 23 lid 1 onder c Akw bepaalt dat kinderbijslag niet vatbaar is voor beslag.

De bepaling heeft slechts betrekking op de vordering van de gerechtigde tot de kinderbijslag op de Sociale Verzekeringsbank en niet op de bedragen die de SVB op de bankrekening van de gerechtigde heeft overgemaakt.

Wanneer de SVB de uitkering ter zake van kinderbijslag op de bankrekening van de gerechtigde of een derde overmaakt, ontstaat er een vordering van de gerechtigde of de derden op de bank. Deze vordering betreft niet een vordering ter zake van kinderbijslag.