Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvoeding van een kind. Wie in Nederland woont of werkt en minderjarige kinderen heeft, heeft recht op kinderbijslag. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het eventuele werk of inkomen van de kinderen zelf.

Wetgeving

De kinderbijslag is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is belast met de uitvoering van de wet.

Beslagverbod (art. 23 lid 1, letter c AKW)

Kinderbijslag kan niet beslagen worden (art. 23 lid 1, letter c AKW).

  • CRvB 19-09-2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AD4638
    De uitzondering op het beslagverbod van art. 23 AKW houdt in dat beslag op kinderbijslag wel mogelijk is 'voor zoveel dit dient tot verhaal van een uitkering tot levensonderhoud van het kind'. Blijkens de wetsgeschiedenis van deze bepaling is deze mogelijkheid tot beslag geïntroduceerd om te voorkomen dat kinderbijslag voor een ander doel wordt aangewend dan de verzorging van het betreffende kind en wordt beslag uitgesloten voor verhaal van uitkeringen voor onderhoud van anderen dan het betrokken kind.