Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Toekomstige goederen zijn goederen die pas in de toekomst ontstaan.

Geen beslag

Uit art. 3:276 BW volgt dat er op toekomstige goederen geen beslag kan worden gelegd  In het artikel wordt immers gesproken over 'goederen van zijn schuldenaar'. Er bestaan op deze hoofdregel uitzonderingen.

Toekomstige vordering

Zo kan er derdenbeslag worden gelegd op een toekomstige vordering. Vereist is dan wel dat het om een vordering gaat die de beslagene op derden mocht hebben of, uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding, rechtstreeks zal verkrijgen (art. 475 lid 1 Rv).

Toekomstige baten

Toekomstige baten kunnen ook onder een beslag vallen.