Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Een in de openbare registers teboekstaand luchtvaartuig is een registergoed.
  2. Bij de toepassing van artikel 301 van Boek 3 ter zake van akten die op de voet van artikel 89, eerste en vierde lid, van Boek 3 zijn bestemd voor de levering van zodanig luchtvaartuig, kan de in het eerstgenoemde artikel bedoelde uitspraak van de Nederlandse rechter niet worden ingeschreven, zolang zij niet in kracht van gewijsde is gegaan.