Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 729a lid 1 Rv kunnen op de volgende luchtvaartuigen geen conservatoir beslag worden gelegd:

  • luchtvaartuigen, die bij uitsluiting zijn bestemd voor den dienst van een vreemde staat, postvervoer daaronder begrepen, maar met uitsluiting van handelsvervoer;
  • luchtvaartuigen, die daadwerkelijk in dienst zijn gesteld op een geregelde luchtlijn van openbaar vervoer en de daarvoor onontbeerlijke reserveluchtvaartuigen;
  • elk ander luchtvaartuig, dat dient voor het vervoer van personen of zaken tegen betaling, wanneer het gereed staat voor zulk een vervoer te vertrekken; behalve in geval het beslag wordt gelegd voor een schuld, aangegaan ten behoeve van de reis, welke het luchtvaartuig op het punt staat te ondernemen of voor een vordering, welke tijdens de reis is ontstaan.

Art. 729a lid 1 Rv geldt niet voor een beslag met het oog op de terugvordering van een ontvreemd luchtvaartuig (vgl. art. 729a lid 2 Rv).