Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het openbaar ministerie is het overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals bijv. handhaving van wetten, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en tenuitvoerleggen van vonnissen (rechtbank) en arresten (gerechtshof).