Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De aanwijzing inbeslagneming geeft regels voor de inbeslagneming op grond van art. 94 Sv en voor de afhandeling van het beslag op grond van de artt. 116, 117, 118 en 119 Sv.

De aanwijzing richt zich tot het openbaar ministerie, opsporingsinstanties en bewaarders.