Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij personen met een verschoningsrecht, zoals bedoeld bij art. 218 Sv, worden, tenzij zij toestemming geven, niet in beslag genomen brieven of andere geschriften, tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt (vgl. art. 98 lid 1 Sv).

Een doorzoeking vindt bij die personen, tenzij met hun toestemming, alleen plaats voor zover het zonder schending van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan geschieden, en strekt zich niet uit tot andere brieven of geschriften dan die welke het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben (vgl. art. 98 lid 2 Sv).