Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een fiscaal beslag is een verhaalsbeslag dat door of namens de ontvanger wordt gelegd in het kader van de fiscale invordering.

Belastingschuld

De fiscale invordering betreft de invordering van een belastingschuld.

Bijzondere positie

De ontvanger heeft, op basis van het open systeem, alle bevoegdheden die een gewone schuldeiser heeft:

De ontvanger heeft echter een bijzondere positie ten aanzien van verhaal voor zijn vordering.

Rechtspraak
  • Rb. Haarlem (vzr.) 14-11-2006, ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2331
    De belastingdienst verzoekt op de voet van art. 64 lid 3 Rv om tijdens een nachtelijke verkeerscontrole exploten te mogen uitbrengen. Volgens de voorzieningenrechter gaat art. 64 lid 1 Rv niet alleen over het respecteren van de nacht- en zondagsrust, maar ook over de bescherming van het belang van verkeersdeelnemers om ’s nachts op de openbare weg te kunnen zijn zonder rekening te hoeven houden met beslaglegging vanwege niet betaalde belastingschulden. Het verlof wordt beperkt tot invordering van een motorrijtuigenbelastingschuld en andere belastingschulden als andere invorderingsmaatregelen geen resultaat hebben gehad.
Wetgeving

Het fiscaal beslag is voornamelijk geregelgd in de Invorderingswet 1990.