Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzet komt in verschillende betekenissen in het civiele, fiscale, bestuursrechtelijke en strafvorderlijke procesrecht voor.

Civiel recht

De bekendste betekenis van het begrip verzet is als rechtsmiddel tegen een civielrechtelijke veroordeling bij verstek (art. 143 Rv).

Verzet komt ook in andere samenhang voor. Voorbeelden zijn:

Bestuursrecht

Een voorbeeld van verzet in het bestuursrecht is:

Fiscaal recht

Voorbeelden van verzet in het fiscale recht zijn:

Strafrecht

Een voorbeeld van verzet in het strafrecht is:

Derdenverzet

Een specifieke vorm van verzet is derdenverzet.