Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De belastingschuldige kan op grond van art. 17 IW in verzet komen tegen de vordering inzake vereenvoudigd derdenbeslag. Dit verzet gaat op dezelfde wijze als bij een verzet tegen de tenuitvoerlegging van een fiscaal dwangbevel (art. 19 lid 6 IW).

  • Rb. Arnhem (vzr.) 22-10-2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY2368
    De ontvanger legt op grond art. 19 IW vereenvoudigd derdenbeslag onder de sociale verzekeringsbank op de volledige AOW-uitkering van eiseres. Een belastingschuldige kan op de voet van art. 17 IW in verzet komen tegen de vordering ex art. 19 IW als ware deze de tenuitvoerlegging van een dwangbevel (art. 19 lid 6 IW). Vooruitlopend hierop kan de voorzieningenrechter beoordelen of het door de ontvanger ex art. 19 IW gelegde beslag op de AOW-ouderdomspensioenuitkering (gedeeltelijk) moet worden opgeheven.