Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Betekening (art. 474i Rv)

De executie tot levering van aandelen op naam verloopt volgens art. 474h lid 2, 3 en 4 Rv (art. 474i Rv). Echter, niet het proces-verbaal en de beschikking van de rechtbank moeten aan de vennootschap betekend worden, maar de executoriale titel (art. 474i Rv).

Vervanging geweigerde rechtshandeling

Als de executoriale titel betrekking heeft op een rechterlijke voorziening tot vervanging van de geweigerde rechtshandeling, dan treedt deze titel in de plaats van de voor de levering vereiste akte van art. 3:86 BW, resp. art. 3:196 BW.