Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De blokkerende werking van een verhaalsbeslag op een in Nederland teboekgesteld schip staat in art. 566 lid 2 Rv. Zodra het beslag in de openbare registers is ingeschreven kan een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling, verhuring of vervrachting, totstandgekomen na de inschrijving van het proces-verbaal niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 728a lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag.