Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De blokkerende werking bij een beslag op een niet niet teboekgesteld schip volgt uit art. 567 Rv.

Het artikel bepaalt dat een inbeslagneming van een niet niet teboekstaand schip tot gevolg heeft dat een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling, verhuring of vervrachting, totstandgekomen na de in art. 565 lid 3 Rv bedoelde betekening, niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 728a lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag.