Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Het proces-verbaal van inbeslagneming van schepen die teboekstaan in het in artikel 193 of artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek genoemde register, zal worden ingeschreven in de in afdeling 2, Titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde openbare registers.
  2. Een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling, verhuring of vervrachting, totstandgekomen na de inschrijving van het proces-verbaal, kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.
  3. De in artikel 565, derde lid, bedoelde betekening dient tevens binnen acht dagen na de inschrijving te geschieden.
  4. Artikel 513a is van overeenkomstige toepassing.