Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vermelding maximaal bedrag in beslagrekest dient slechts om hoogte vordering aan te geven.

Bij een conservatoir strafvorderlijk beslag geldt dat - evenals bij het conservatoir beslag in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - met de vermelding van het maximumbedrag niet is beoogd het maximale bedrag aan te geven waarvoor het beslag mag worden gelegd, maar het bedrag waarvoor de beslaglegger een vordering op de beslagdebiteur pretendeert en verhaal beoogt te zoeken.

Een andere opvatting, namelijk dat het aangegeven maximumbedrag de maximale hoogte bepaalt van het te leggen beslag, zou in een geval als dit kunnen meebrengen dat het openbaar ministerie in zijn recht van verhaal zou worden beknot ingeval ook andere crediteuren hun verhaalsrechten zouden uitoefenen.

Gerelateerde artikelen