Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beklaggronden zijn de gronden waarop in een beklagprocedure geklaagd kan worden.

Bij een beklag tegen beslag is de juridische grondslag van het beslag van belang omdat de maatstaven voor teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp verschillend zijn: