Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich, tegen betaling van een verzekeringspremie, tegenover de verzekeringnemer verbindt om een uitkering te doen en er bij het sluiten van de overeenkomst voor beide partijen geen zekerheid bestaat wanneer of voor hoeveel een uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren (vgl. art. 7:925 lid 1 BW, eerste zin).

De verzekering is óf een schadeverzekering óf een sommenverzekering (vgl. art. 7:925 lid 1 BW, tweede zin).