Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De verzekerde: degene op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking heeft (art. 7:965 BW).

  • In Nederland komt de verzekerde in twee hoedanigheden voor: bij een schadeverzekering en bij een sommenverzekering. Een verzekerde bij een schadeverzekering is degene waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding. Bij een sommenverzekering is de verzekerde degene op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking heeft.

Gerelateerde artikelen