Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een sommenverzekering geldt een aantal beslagverboden.

  • Art. 479kb lid 1 Rv bepaalt dat onder de verzekeringnemer of een begunstigde geen beslag kan worden gelegd op een recht op grond van de verzekering, tenzij dat recht aan toonder of order is gesteld. Zijn de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order gesteld, dan kunnen deze rechten niet krachtens art. 474a worden verkocht, maar moet de executie worden voortgezet door beslag onder de verzekeraar overeenkomstig de tweede afdeling (art. 479kb lid 2 Rv).
  • Art. 1.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bepaalt dat een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of op de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in art. 1.7 lid 1, letter b van die wet, niet vatbaar is voor beslag, voor zover de ter zake ingelegde bedragen in aanmerking konden worden genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit werk en woning.