Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden (art. 7:944 BW).

De schadeverzekering heeft als voornaamste doel het vergoeden van de geleden schade.

  • Voorbeelden van schadeverzekeringen zijn de de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), inboedelverzekering en de reisverzekering.

Tegenover een schadeverzekering staat een sommenverzekering.